Клиенти

Свилоза

„Свилоза” АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. „Свилоза” има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост.

svilosa.bg

Leading bottling company of natural mineral and spring waters

Devin

Девин АД притежава концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в региона на град Девин, Родопите, от които се бутилира минерална вода “Девин”. Натурална, от екологично чист регион, минерална вода “Девин” притежава уникален минерален състав, приятен вкус и е подходяща за всекидневна употреба.

Също така Девин АД притежава разрешително за водоползване на извор Балдаран, от който се бутилира уникалната за българския пазар изворна вода “Девин”. Това е чиста планинска вода от Родопите - много слабо минерализирана (82 мг/ л) и бедна на натрий (4,5 мг/л). Комбинацията от слаба минерализация и незначително количество натриеви йони е много рядка, точно заради нея изворна вода "Девин" може да се пие от новородени до хора в напреднала възраст. Девин АД осигурява работни места за над 500 човека, което е от съществено значение при високото ниво на безрботицата в района.

devin-bg.com

Droga Kolinska

Дрога Колинска е Словенска компания, която произвежда и дистрибутира хранителни продукти с високо качество, с успешни марки по целия свят. Дрога Колинска Груп предлага едно богато портфолио от продукти, като: кафе, чай, вода, безалкохолни напитки, пастети, рагута, подправки и детски храни. Компанията има клонове в Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония, Швеция и Русия.

drogakolinska.si

Deloitte Bulgaria

Делойт е една от водещите консултантски компании в световен мащаб. Човешкият й капитал наброява повече от 165 000 професионалисти, разпределени в над 140 страни. Делойт предоставя услуги в сферата на одита, данъчно-правните въпроси, управленското консултиране, управлението на риска и финансите.

Компанията стъпва на българския пазар преди 16 години, превръщайки се в една от водещите организации в страната. Днес българските офиси се състоят от над 250 местни и чуждестранни професионалисти, предоставящи богат спектър от услуги по различните направления на компанията.

Deloitte България

Екопак

“ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД е първата лицензирана и най-голямата организация за оползотворяване и рециклиране на масово разпространени отпадъци от опаковки в България. Нейната мисия е да съдейства на своите клиенти да изпълнят законодателните изисквания и директивите на Европейския съюз в областта на опаковките и отпадъците от опаковки, като организира ефективно и икономически изгодно събиране и рециклиране на произведените или внесени от тях опаковки. Четири години след създаването си организацията е лидер на пазара с дял от 47.19% и повече от 1400 компании-членове.

ЕКОПАК прилага най-масовата в Европа и ефективна система за разделно събиране с три цветни контейнера и е най-големият партньор на местните власти при въвеждането на разделно събиране на опаковки. Организацията е единствен представител на България в Pro Europe /европейската организация на компаниите за оползотворяване/ и притежава правата върху търговския знак „Зелена точка” – най-разпространеният търговски знак в света.

ecopack.bg

Ograchim

Оргахим е предприятие с над 100 годишна история. По своя дълъг път преминава през години на войни и икономически кризи, но успява да запази и развие производствения си потенциал . Днес е съвременно промишлено предприятие с богата продуктова гама, интелектуален потенциал и големи производствени мощности.

Развитието на Дружеството е във всички посоки – преструктуриране на производството, създаване и внедряване на нови продукти, опазване на околната среда, ангажираност към проблемите на обществото.

orgachim.bg

Камор Ауто

Официален вносител и представител на BMW за България

bmw.bg

Лого на Свилоза

Свилоза

Холдингова компания представляваща химичен завод, построен през периода 1966 – 1976, който успешно е постигал своите стратегищески цели да предложи ефективно обслужване на своите клиенти и да удовлетвори изискваниата им, вече повече от 25 години. Корпоративната политика за хармонично обединяване на естествените ресурси с професионализъм помага на компанията да поддържа своите позиции на пазарите в Европа, Близкия и Далечния Изток.

svilosa.bg

Coffeeheaven

Международна верига за кафе и сандвичи

coffeeheaven.eu

Първа Финансова Брокерска Къща

Първа Финансова Брокерска Къща е една от водещите извън банкови институции на българския капиталов пазар, предлагаща разнообразен спектър от инвестиционни банкови услуги. Основана преди повече от 15 години, като първата брокерска къща в България, ПФБК е акомулирала значителни експертни знания в предлагането на ценни инвестиционни съвети на своите клиенти, специално създадени за местния пазар.

ffbh.bg

Тонер Директ

Вече 11 години Тонер Дайрект България работи усилено с цел да Ви осигури високо качество на продуктите и безупречно обслужване. Всеки ден ние се развиваме с мисълта да удовлетворим всяко изискване и очакване на клиентите си. Като резултат на непрестанния си стремеж към подобряване на корпоративния стандарт, през 2004 година внедрихме сертифицирана Система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2000. Освен това компанията работи за изграждането и внедряването на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарт ISO 14001:2004, която гарантира отговорността на фирмата към екологичните проблеми и околната среда.

tonerdirect.org

Bulgarian Investment Group

“България Инвестмънт Груп” е създадена в началото на 2006 г., като компания, която посредничи, консултира и управлява инвестиции на чуждестранни и местни инвеститори в България.

За момента по-голяма част от инвестициите, които компанията управлява са насочени в сферата на недвижимите имоти, ползваме услугите на специалисти с богат опит, работим с партньори както от България, така и от цял свят.

Целите на комранията са да се намери най-подходящата среда за реализация на инвестициите на нашите партньори и клиенти, след което с помощта на най-добрите специалисти и професионалисти да превърнем инвестиционните намерения в реалност.