Компанията

Маркетор е консултантска компания за корпоративни комуникации, основана в София през 2004 г. Основният ни екип е изграден от хора с богат опит в сферата на маркетинга, бизнес комуникациите и ПР, реализирали многобройни и разнообразни като профил, тематика и формат проекти в България и в чужбина.

Етичен код

Мисията на Маркетор е да съдейства за стратегическото фокусиране и развитие на корпоративните комуникации и ПР активности на своите клиентите. Агенцията подчинява дейността си на три основни цели: изграждане на ценности за всяка от обслужваните компании, повишаване познаваемостта на марката и висок корпоративен имидж. Като комуникатор, Маркетор насърчава регулярната комуникация с важните за всеки клиент целеви аудитории и предаването на ефективни и коректно формулирани посланията, съобразени с нуждите на компанията и нейната публика.

Маркетор популяризира концепцията за Корпоративна Социална Отговорност (КСО) сред своите клиенти и бизнес средите. КСО програмите се организират и прилагат в дългосрочен период, като неделима част от бизнес стратегиите на компаниите.

 

Екипът на Маркетор се ръководи в ежедневната си практика от универсалните ценности на ПР професията:

Компетентност

Услугите, които Маркетор осигурява, са в съответствие с най-високите стандарти на професията. Нашите консултанти са специализирани в областта на маркетинга, ПР, организацията на събития и други дейности, свързани с прилагането на специфични знания и опит в сферата на комуникационното обслужване.

Почтеност

За Маркетор качеството на работа се измерва с коректност към информацията, ефективност на ПР-посланията и стриктно изпълнение на поставените срокове. Ние уважаваме и подкрепяме истината и точността в отношенията ни с медиите, институциите и обществото.

 

Независимост

Ние вярваме в независимите, прозрачни и професионални консултации като основа на нашия бизнес. Носим отговорността и понасяме последствията за нашите действия.

Лоялност и отговорност

Ние сме лоялни към нашите клиенти и развиваме отношенията си с тях на базата на партньорство и дългосрочни бизнес отношения. Ние силно вярваме в техния бизнес, потенциала им за развитие и успех. Нашите клиенти са приоритет номер 1 за нас и бързо се превръщаме в неделима част от тяхната организация.

 

Членство

Маркетор е член на Асоциацията „Корпоративна социална отговорност – България”, Глобален договор България и водещата международна организация в областта на маркетинга Chartered Institute of Marketing.