Девин - Родопите в моята класна стая

Инициирана от Девин ЕАД, с подкрепата на Министерство на образованието и науката, „Родопите в моята класна стая” е национална социално отговорна кампания, която има за цел да пренесе магията на Родопите в 30 училища от 6 различни града на територията на България: София, Хасково, Сливен, Силистра, Бургас и Варна. Основната цел на кампанията бе да позиционира Девин, като една активна социално отговорна компания, посредством организирането на образователни кампании на тема екология за деца. Вторичната ни цел бе да подобрим имиджа на Дежин като компания бутилираща вода от най-чистото място в България – „От сърцето на Родопите”.