Оргахим Корпоративна Социална Отговорност (КСО)

Корпоративната Социална отговорност на Оргахим е съвместна инициатива с Министерството на Образованието и Науката, която инициатива често е давана за пример за сътрудничество между правителство и сферата на бизнеса. Инициативата спечели втора награда за Корпоративен Социално Отговорен Бизнес на Български Форум за Бизнес Лидери (БФБЛ), осъществен в края на 2007г. Тоси форум се провежда всяка година във всички професионални строителни училища в България, като има за цел да мотивира младите професионалисти, както и да им даде едно по-високо ниво на възможности със цел да открият техния цялостен потенциал.