Услуги

Маркетор предлага широка гама от
услуги като:

 

Стратегическо и маркетинг консултиране

 • Стратегическо управление и планиране
 • Секторни анализи, вътрешно-фирмени анализи и др.
 • Маркетинг стратегия и планиране
 • Стратегия за управление на репутацията, връзки с институциите и законодателството

 

 

Комуникационно консултиране

 • Стратегия за връзки с медиите
 • Стратегия за връзки с инвеститори
 • Стратегия за кризисни комуникации

 

 

Обучения за мениджъри

 • Медиа обучение
 • Обучение за презентационни умения
 • Обучени за публична реч и протокол

 

 

Консултиране за корпоративна социална отговорност

 • Разработване на КСО стратегия
 • Планиране на КСО
 • Обучения по КСО