Кръгла маса на Philips, посветена на предизвикателствата пред здравеопазването

Проучване на Philips за здравословното състояние на българите събра на кръгла маса представители на компанията и водещи специалисти в сферата на здравеопазването на дискусия относно превенцията и ранната диагностика като средство за подобряване на здравословното състояние на хората в страната.

Similar posts: