Оргахим получи специална награда за корпоративна отговорност от първия за България Международен конкурс за CSR

„Оргахим” АД получи специалната награда от първия в България Международен конкурс за корпоративна социална отговорност.

Similar posts: