Кръгла маса на Philips, посветена на предизвикателствата пред здравеопазването

Royal Philips Electronics ) организира кръгла маса и дискусия, на която бяха обсъдени резултатите от направено в страната проучване за здравния статус на българите.

Бизнес делегации по света и у нас

Маркетор съдейства за провеждането на няколко изключително важни бизнес посещения през последните три години, организирани от Столична община.

Национална олимпиада по здравословно хранене

На пресконференция на 10 март 2011 г. в 23-то СОУ  "Фредерик Жолио-Кюри" (София) бе даден старт на Първата Национална Олимпиада по Здравословно Хранене.

Маркетор ООД участва като основен партньор в първата в България CSR Академия

Академията има за цел да съдейства на компаниите в страната, да разберат своите нужди и успешно да интегрират принципите на социалната отговорност в ежедневната си практика.