Маркетор ООД участва като основен партньор в първата в България CSR Академия

Академията има за цел да съдейства на компаниите в страната, да разберат своите нужди и успешно да интегрират принципите на социалната отговорност в ежедневната си практика.

Девин - Родопите в моята класна стая

Инициирана от Девин ЕАД, с подкрепата на Министерство на образованието и науката, 'Родопите в моята класна стая' е национална социално отговорна кампания, която има за цел да пренесе магията на Родопите в 30 училища от 6 различни града на територията на България.

Оргахим Корпоративна Социална Отговорност (КСО)

Корпоративната Социална отговорност на Оргахим е съвместна инициатива с Министерството на Образованието и Науката която инициатива често е давана за пример за сътрудничество между правителство и сферата на бизнеса.

ЕКОПАК - "Бъди модерен! Събирай разделно!"

Кампанията „Бъди модерен! Събирай разделно!” е планирана, организирана и се осъществява от Маркетор в 95 български общини.