Знаете ли какво е CSR? / Corporate social responsibility/

Valia's picture

Корпоративната социална отговорност започва с развиването на нашата лична, с отговорността да създаваш добро. Поставихме си за цел да създадем партньорска мрежа и да обединим усилията на  всички заинтересовани в България. Вашият интерес може да направи много. Посетете сайта на нашата Асоциация за Корпоративна Социална Отговорност - България - www.csrbg.com .Благодарим ви.
 

Similar posts: